iLmihaL Özeti


KaYNaK

Büyük İsLam iLmihaLi

Ömer Nasuhi BiLmen

BismiLLahirrahmanirrahim

ÖnSöz

İslam dininin ihtiva ettiği hükümler dörttür;

  1. İtikada ait hükümler
  2. İbadetlere, muamelelere ait hükümler
  3. Helale, harama, mübah ve mekruha ait hükümler 
  4. Ahlaka ait hükümler